Advies over het ontwerp van decreet tot oprichting van het platform Vitalink

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke