Intersectorale kamer

09:00 - 10:00
 1. Spoedadviesvraag Vlaams Parlement: Voorstel van decreet tot wijziging van deel 3, titel 4, hoofdstuk 1 en 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
  • Bespreking
 2. Samenwerking tussen zorg en welzijn in de zorgraden
  • Een opdracht werd hierover gegeven aan VIVEL
  • Wenst de Vlaamse Raad WVG hierover tegen einde september op eigen initiatief te adviseren?
 3. Varia
  • Kennisgeving van het antwoord van minister Beke op het schrijven van de Vlaamse Raad over de Zorgzame buurten
  • Advies over kwaliteit in zorg en ondersteuning: Kennisgeving en opvolging