Intersectorale kamer

12:00 - 14:00
 1. Terugkoppeling van de bespreking van het advies over kwaliteit in de Beleidsraad WVG
 2. Adviesvraag over de conceptnota “decreet leersteun’
  • Bepalen van de procedure
  • Korte bespreking
 3. Adviesvraag over de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling
  • Bepalen van de procedure
  • Korte bespreking
 4. Adviesvraag over het OBVR Juridische eerstelijnsbijstand
  • Bepalen van de procedure
  • Korte bespreking
 5. Varia
  • Vergaderkalender augustus en september