Intersectorale kamer

09:00 - 11:00
 1. Adviesvraag over het voorontwerp van decreet houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers
  • Finale bespreking van het ontwerpadvies
 2. Adviesvraag over de conceptnota “Decreet leersteun”
  • Bespreking van het ontwerpadvies
 3. Adviesvraag over het Ontwerp Vlaams ouderenbeleidsplan 2020-2025
  • Procedure bepalen
 4. Adviesvraag over het ontwerp van vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling
  • Procedure bepalen
 5. Adviesvraag over de conceptnota ‘Onderwijs-Welzijn’
  • Procedure bepalen
 6. Afgeleverde advies over het besluit van de Vlaamse Regering over de juridische eerstelijnsbijstand
  • Kennisgeving
 7. Varia