Intersectorale kamer

12:00 - 14:00
  1. Adviesvraag over de conceptnota “decreet leersteun’: afwerking
  2. Adviesvraag over de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling: afwerking
  3. Adviesvraag over het Ouderenbeleidsplan:
    • Bepalen op welk niveau we de adviesvraag opstellen.
  4. Varia