Intersectorale kamer

09:00 - 11:00
 1. Besluiten van de vorige raadsvergadering
  • De ontwerpbesluiten werden aangepast (Zie bijlage: toevoeging werd geel gemarkeerd)
 2. Advies over het Dementieplan Vlaanderen 2021-2025 (tekst wordt u spoedig bezorgd)
  • Finale bespreking
  • Goedkeuring van het advies
 3. Nota over het overleg met de Vlaamse Regering m.o.o. het sluiten van akkoorden
  • Bespreking
  • Goedkeuring
 4. Werkprogramma 2022
  • Gedachtewisseling
 5. Varia