Intersectorale kamer

09:00 - 11:00
  1. Beleids- en Begrotingstoelichting 2022
    • Gedachtenwisseling over de thema’s die onder de bevoegdheid van de kamer vallen
  2. Evaluatie van de raad
    • Bespreking van de resultaten van de bevraging
  3. Varia