Kamer Gezin en Jongerenwelzijn

11:30 - 13:30
  1. Adviesvraag over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal beleid, de samenwerking en de subsidie met betrekking tot buitenschoolse opvang en activiteiten
    • Bespreking ontwerpadvies