Kamer Gezin en Jongerenwelzijn

11:30 - 13:30
  1. Adviesvraag over het wijzigingsdecreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten, wat betreft de betalingsregeling en de overgangsbepalingen
    • Bespreking ontwerpadvies
  2. Adviesvraag over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de invoering van de ondersteuningstoeslag
    • Bespreking ontwerpadvies
  3. Adviesvraag over de conceptnota ‘Onderwijs-Welzijn’
    • Bepalen van de procedure
  4. Varia