Kamer Gezin en Jongerenwelzijn - werkgroep-vergadering

11:30 - 12:30
  1. Bespreking ontwerp van advies Conceptnota Onderwijs-Welzijn.
    • Wij ontvingen enkele bemerkingen over het ontwerp van advies over de conceptnota onderwijs-welzijn waarover een kort overleg nuttig kan zijn. 
  2. Varia