Kamer Gezondheid

09:00 - 11:00
 1. Mogelijke implementatie van het Covid Safe Ticket in Vlaanderen.
  • Gedachtewisseling over hoe het Covid Safe Ticket in Vlaanderen best geïmplementeerd kan worden.
   Deze kamer stelt op dit moment een spoedadvies op over de samenwerkingsakkoorden m.b.t. het mogelijks gebruik van het Covid Safe Ticket (in de gefedereerde entiteiten).
   Wanneer dit samenwerkingsakkoord door alle partijen goedgekeurd is, kan Vlaanderen zelf een decreet uitvaardigen over het eigenlijke gebruik van het Covid Safe Ticket in Vlaanderen. In het spoedadvies over de samenwerkingsakkoorden vraagt de raad om betrokken te worden bij de uitrol van het Covid Safe Ticket in Vlaanderen.
   Deze raadsvergadering wordt gebruikt voor een proactieve denkoefening hierover. Op die manier bereidt de raad zich ook voor op zijn advisering op een ontwerpdecreet over dit thema.
 2. Varia