VSB en Personen met een Handicap

11:30 - 13:30
  1. Adviesvraag over het voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot de Vlaamse sociale bescherming
    • Finale bespreking van het ontwerpadvies
  2. Varia