12:00 - 14:00
1
februari
2022

Kamer Gezondheid

  1. Gedachtewisseling over de problematiek van uitgestelde zorg en ondersteuning door corona
  2. Varia
14:30 - 16:30
1
februari
2022

Kamer Gezin en Jongerenwelzijn

  1. Adviesvraag Groeipakketdecreet
    • Verdere bespreking artikel 20
    • Bespreking eerste ontwerpadvies
  2. Adviesvraag Samenwerkingsakkoord m.b.t. post-Orint
    • Bespreking ter voorbereiding van het advies

Afgelopen vergaderingen